NÂNG TẦM XÂY DỰNG VIỆT

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI VSCE

Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam (VSCE)  là tổ chức xã hội nghề nghiệp của công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nghề nghiệp kỹ sư xây dựng, tự nguyện thành lập, được Bộ nội vụ ký quyết định thành lập ngày 29/9/2014. Hội có sứ mệnh NÂNG TẦM XÂY DỰNG VIỆT. Hoạt động dựa trên 3 mục đích cốt lõi: Nâng tầm Kỹ sư Xây dựng – Nâng tầm Doanh nghiệp Xây dựng – Tối ưu hóa chuỗi cung ứng ngành Xây dựng” 

HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN

TIN CHUYÊN NGÀNH

TIN HỘI VIÊN

DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH & TÀI TRỢ

FAQ ?

VSCE là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các Kỹ sư Xây dựng Việt Nam. 

VSCE có trụ sở tại số 9, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

VSCE hoạt động dựa trên 3 muc tiêu cốt lõi:

Nâng tầm Kỹ sư Xây dựng

Nâm tầm Doanh nghiệp Xây dựng 

Tối ưu hóa chuỗi cung ứng

LIÊN HỆ

Chào mừng quay trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Tạo mới tài khoản!

Điền vào các mẫu dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.