Cách thức tham gia

Các Doanh nghiệp đồng hành với VSCE, các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ quan tâm hợp tác kết nối kinh doanh sẽ gửi cho VSCE bản giới thiệu về sản phẩm/ dịch vụ của mình kèm theo bảng giá, hồ sơ năng lực và các mức ưu đãi đặc biệt dành riêng cho Doanh nghiệp đồng hành và Hội viên của VSCE.

Hai bên ký kết thoả thuận hợp tác cho chương trình.

VSCE thông báo các ưu đãi đặc biệt tới các doanh nghiệp đồng hành và Hội viên có nhu cầu để sử dụng dịch vụ. Các Doanh nghiệp sẽ đăng ký sử dụng các sản phẩm dịch được ưu đãi thông qua VSCE hoặc trực tiếp với nhà cung cấp.

Chào mừng quay trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Tạo mới tài khoản!

Điền vào các mẫu dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.